Finansiell kalender

  • 2018-08-26

    Bokslutskommuniké för 2017/2018

    Bokslutskommuniké för 2017/2018 presenteras kl. 8.30

  • 2018-07-05

    Delårsrapport Q3, mars 2018 - maj 2018

    Delårsrapport Q3, mars 2018 - maj 2018 presenteras kl 8.30.