Finansiell kalender

 • 2021-02-19

  Bokslutskommuniké

  Eolus presenterar delårsrapport 5 gällande perioden 1 september 2019 - 31 december 2020 i det förlängda räkenskapsåret.

 • 2021-03-26

  Årsredovisning

  Årsredovisning för det förlängda räkenskapsåret 1 september 2019 - 31 december 2020 offentliggörs.

 • 2021-05-18

  Delårsrapport Q1 2021

  Delårsrapport för januari - mars 2021 offentliggörs.

 • 2021-05-19

  Årsstämma

  Årsstämma hålls i Hässleholm.

 • 2021-08-31

  Delårsrapport Q2 2021

  Delårsrapport för april - juni 2021 offentliggörs.

 • 2021-11-18

  Delårsrapport Q3 2021

  Delårsrapport för juli - september 2021 offentliggörs

 • 2022-02-18

  Bokslutskommuniké 2021

  Bokslutskommuniké för 2021 offentliggörs.