Finansiell kalender

  • 2021-11-18

    Delårsrapport Q3 2021

    Delårsrapport för juli - september 2021 offentliggörs

  • 2022-02-18

    Bokslutskommuniké 2021

    Bokslutskommuniké för 2021 offentliggörs.