Finansiell kalender

  • 2019-07-04

    Delårsrapport för Q3 2018/2019, mars 2019 - maj 2019

    Delårsrapport för Q3 2018/2019, mars 2019 - maj 2019 presenteras kl. 08.30.

  • 2019-10-23

    Bokslutskommuniké för 2018/2019

    Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018/2019 presenteras kl. 08.30.