Ledning

Information om transaktioner i värdepapper utgivna av Eolus genomförda av personer i ledande ställning i bolaget och deras närstående går att finna via Finansinspektionens webbplats.