Bolagsstyrning

Eolus Vind AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som är noterat vid Nasdaq Stockholm Small Cap sedan den 2 februari 2015. Eolus Vind AB har cirka 6 400 aktieägare och följer bolagsstyrningen i enlighet med Koden och utgår således ifrån principer som följer av lag, noteringsavtal, riktlinjer och god praxis. Bolaget är ett avstämningsbolag, vars aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (f d VPC). Totalt har bolaget givit ut 24 907 000 aktier.