Financial calendar

  • 2020-10-21

    Delårsrapport 4

    Eolus presenterar delårsrapport för perioden juni-augusti 2020.

  • 2021-02-19

    Bokslutskommuniké

    Eolus presenterar delårsrapport 5 gällande perioden 1 augusti 2019 - 31 december 2020 i det förlängda räkenskapsåret.