Ten largest shareholders

Namn A-shares B-shares Quantity Quantity % Votes Votes %
Domeaåns Kraftaktiebolag 366400 2012869 2379269 9,6% 567687 15,6%
Hans-Göran Stennert, direkt och genom kapitalförsäkring 380100 517984 898084 3,6% 431898 11,8%
Åke Johansson 194720 500000 694720 2,8% 244720 6,7%
Hans Johansson och Borgunda Bygghandel, genom bolag 169520 59 168 228688 0,9% 175437 4,8%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 0 1013448 1013448 4,1% 101345 2,8%
BNY Mellon NA (Former Mellon), W9 0 662250 662250 2,7% 66225 1,8%
BNY Mellon SA/NV (Former BNY), W8IMY 0 517852 517852 2,1% 51785 1,4%
Ingvar Svantesson 43750 40175 83925 0,3% 47768 1,3%
Mediuminvest A/S 0 411278 411278 1,7% 41128 1,1%
State Street Bank and Trust Co, W9 0 397045 397045 1,6% 39705 1,1%
Delsumma 1154490 6132069 7286559 29,4% 1767697 48,4%
Others 131135 17489306 17620441 70,7% 1880066 51,5%
Totalt registrerade aktier 1285625 23621375 24907000 100% 3647763 100%

*Updated as of Feb. 29 2020.

Intervals

Intervals No. of shares Percentage of capital, % No. of shareholders Percentage of shareholders, %
1-500 1 635 946 6,6 18 684 87,4
501-1 000 927 574 3,7 1 168 5,5
1 001-5 000 2 505 267 10,1 1 107 5,2
5 001-10 000 1 293 752 5,2 177 0,8
10 001-15 000 610 813 2,5 48 0,2
15 001-20 000 730 492 2,9 41 0,2
20 001 17 203 156 69,1 155 0,7
Totalt 24 907 000 100,0 21 380 100,0

*Updated as of Feb. 29 2020.