Ten largest shareholders

Namn A-shares B-shares Quantity Quantity % Votes Votes %
Domeaåns Kraftaktiebolag 357900 2012869 2370769 9,5% 559187 15,3%
Hans-Göran Stennert, direkt och genom kapitalförsäkring 380100 518984 899084 3,6 431998 11,8%
Åke Johansson 194720 567200 761920 3,1% 251440 6,9
Hans Johansson och Borgunda Bygghandel, genom bolag 169520 58455 227975 0,9% 175366 4,8%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 0 1431552 1431552 5,7% 143155 3,9%
Johan Markensten 0 808080 808080 3,2% 808080 2,2%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 500 646416 646916 2,6% 65142 1,8%
Ingvar Svantesson 43750 200175 243925 1% 63768 1,7%
Swedbank Försäkring 0 481643 481643 1,9% 48164 1,3%
Elementa 0 393239 393239 1,6% 39324 1,1%
Delsumma 1146490 7118613 8265103 33,2% 1858352 50,9%
Övriga 139135 16525317 16664452 66,8% 1791667 49,1%
Totalt registrerade aktier 1285625 23643930 24929555 100% 3650019 100%

*Updated as of Feb. 28 2018.

Intervals

Intervals No. of shares Percentage of capital, % No. of shareholders Percentage of shareholders, %
1-500 678 324 2,7 5 001 67,9
501-1 000 656 473 2,6 787 10,7
1 001-5 000 2 575 655 10,3 1 081 14,7
5 001-10 000 1 687 009 6,8 226 3,1
10 001-15 000 812 196 3,3 64 0,9
15 001-20 000 805 364 3,2 45 0,6
20 001 17 691 979 71,0 157 2,1
Totalt 24 907 000 100,0 7 361 100,0

*Updated as of Mar. 29 2018.