Ten largest shareholders

Namn A-shares B-shares Quantity Quantity % Votes Votes %
Domeaåns Kraftaktiebolag 366 400 2 012 869 2 379 269 9,6% 567 687 15,6%
Hans-Göran Stennert, direkt och genom kapitalförsäkring 380 100 518 984 899 084 3,6% 431 998 11,8%
Åke Johansson 202 120 500 000 702 120 2,8% 252 120 6,9%
Hans Johansson och Borgunda Bygghandel, genom bolag 189 520 40 418 229 938 0,9% 193 562 5,3%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 0 969 008 969 008 3,9% 96 901 2,7%
Mediuminvest A/S 0 620 000 620 000 2,5% 62 000 1,7%
Odin Small Cap 0 500 000 500 000 2,0% 50 000 1,4%
Ingvar Svantesson 43 750 40 175 83 925 0,3% 47 768 1,3%
BNY Mellon NA (Former Mellon), W9 0 376 836 376 836 1,5% 37 684 1,0%
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 0 376 250 376 250 1,5% 37 625 1,0%
Delsumma 1 181 890 5 954 540 7 136 430 28,7% 1 777 344 48,7%
Others 103 735 17 666 835 17 770 570 71,3% 1 870 419 51,3%
Totalt registrerade aktier 1285625 23621375 24907000 100% 3647763 100%

*Updated as of Aug. 31, 2020.

Intervals

Intervals No. of shares Percentage of capital, % No. of shareholders Percentage of shareholders, %
1-500 1 635 946 6,6 18 684 87,4
501-1 000 927 574 3,7 1 168 5,5
1 001-5 000 2 505 267 10,1 1 107 5,2
5 001-10 000 1 293 752 5,2 177 0,8
10 001-15 000 610 813 2,5 48 0,2
15 001-20 000 730 492 2,9 41 0,2
20 001 17 203 156 69,1 155 0,7
Totalt 24 907 000 100,0 21 380 100,0

*Updated as of Feb. 29 2020.