Ten largest shareholders

Name A-shares B-shares Quantity Quantity % Votes Votes %
Domeaåns Kraftaktiebolag 370 150 1 992 925 2 363 075 9.5% 569 443 15.6%
Hans-Göran Stennert, direkt och genom kapitalförsäkring 380 100 518 984 899 084 3.6% 431 998 11.8%
Åke Johansson 202 120 400 000 602 120 2.4% 242 120 6.6%
Hans Johansson och Borgunda Bygghandel, genom bolag 189 520 40 418 229 938 0.9% 193 562 5.3%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 0 859 740 859 740 3.5% 85 974 2.4%
Länsförsäkringar Småbolag Sverige 0 521 674 521 674 2.1% 52 167 1.4%
Odin Small Cap 0 480 000 480 000 1.9% 48 000 1.3%
Ingvar Svantesson 40 000 0 40 000 0.2% 40 000 1.1%
Lannebo Sverige Hållbar 0 386 500 386 500 1.6% 38 655 1.1%
Swedbank Försäkring AB 0 326 385 326 385 1.3% 32 639 0.9%
Sum 1 181 890 5 526 676 6 708 566 26.9% 1 734 558 47.6%
Others 103 735 18 094 699 18 198 434 73.1% 1 913 205 52.4%
Total numer of shares 1285625 23621375 24907000 100% 3647763 100%

*Updated as of June 30, 2021.

Intervals

Intervals No. of shares Percentage of votes, % No. of shareholders Percentage of shareholders, %
1-500 2 539 441 6.97 35 853 92.36
501-1 000 1 113 577 3.06 1 426 3.67
1 001-5 000 2 528 431 7.26 1 164 3.00
5 001-10 000 1 048 416 5.2 147 0.38
10 001-15 000 571 814 2.16 47 0.12
15 001-20 000 734 536 2.45 41 0.11
20 001 16 053 548 74.20 140 0.36
Totalt 24 907 000 100.0 21 380 100.0

*Updated as of June 30, 2021.