Vindkraftverk på snöiga berg

Om aktien

Eolus Vind AB (publ) noterades den 2 februari 2015 på Nasdaq Stockholm Small Cap. Handeln avser B-aktien (ISIN-kod SE0007075056) och sker med kortnamnet EOLU B. Inga nya aktier gavs ut i samband med noteringen. Sedan den 1 januari 2020 är Eolus noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

 

För att läsa det prospekt som upprättades i samband med att Eolus B-aktier började handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap klicka här.

 

Personer i ledande ställning i Eolus och deras närstående ska anmäla transaktioner i värdepapper utgivna av Eolus. Uppgifter om sådana transaktioner går att finna via Finansinspektionens webbplats.