Vindkraftverk på snöiga berg

Om aktien

Eolus Vind AB (publ) noterades den 2 februari 2015 på Nasdaq Stockholm Small Cap. Sedan den 1 januari 2020 är Eolus noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Handeln avser B-aktien (ISIN-kod SE0007075056) och sker med kortnamnet EOLU B. 

Aktiegraf

Handelsinformation