I samband med att Eolus B-aktier upptagits till handel på Nasdaq Stockholm Small Cap den 2 februari 2015 samt innan dess den 28 maj 2009 upptagits till handel på Nasdaq OMX First North i Stockholm har följande prospekt upprättats.

Noteringsprospekt 2015
Prospekt Företrädesemission 2009