Eolus Vind AB (publ) är sedan den 2 februari 2015 noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap. Handeln avser B-aktien (ISIN-kod SE0002109330) och sker med kortnamnet EOLU B. Inga nya aktier gavs ut i samband med noteringen.

För att läsa det prospekt som upprättades i samband med att Eolus B-aktier började handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap klicka här.