Vindkraftverk på snöiga berg

Extrautdelning 2015

Den 2 juni 2015 genomfördes en extra bolagsstämma i Eolus Vind AB (publ). På den extra bolagsstämman fattades beslut om en extra utdelning genom en aktiesplit kombinerad med ett inlösningsförfarande där varje inlösenaktie berättigade till 10 kronor i kontant betalning. Det innebar att 249,1 miljoner kronor överfördes från bolaget till bolagets aktieägare.

  • Fullständiga handlingar inför den extra bolagsstämman återfinns här.
  • Kommuniké från extra bolagsstämma den 2 juni 2015 återfinns här.
  • Protokoll från extra bolagsstämma återfinns här.
  • Skatteverkets meddelande om fördelning av anskaffningsvärde återfinns här.
  • Tabell över nyemissioner och kurser innan Eolus B-aktie noterades på First North 2009. Ladda hem pdf.

Eolus informationsfolder om inlösenförfarandet.