Vindkraftverk på snöiga berg

Eolus styrelse

Hans-Göran Stennert

Hans-Göran Stennert

Styrelseordförande

Född: 1954
Invald: 2008, ordförande sedan 2009

Utbildning och erfarenhet:
Civilekonom med lång erfarenhet från anställning och uppdrag inom IKEA-gruppen, bland annat som styrelseledamot i INGKA Holding BV som är IKEA-gruppens ägarbolag mellan 1993-2007, varav de sista nio åren som styrelseordförande. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):
Styrelseledamot i Cuptronic Technology AB, Entreprenörinvest Sverige AB och Winplantan AB.

Aktieinnehav:
A-aktier: 380 100.
B-aktier: 606 354.

Marie Grönborg

Styrelseledamot

Född: 1970
Invald: 2023

Utbildning och erfarenhet:

Magisterexamen i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola / Imperial College. Erfarenhet från ett flertal ledande befattningar inom svenska industribolag, bland annat som EVP Business Area Specialties and Solutions / Innovation inom Perstorp Group och VD för Purac AB.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):

Styrelseledamot i SSAB AB och Permascand Top Holding AB.

Aktieinnehav:
A-aktier: 0
B-aktier: 275

Hans Johansson

Hans Johansson

Styrelseledamot

Född: 1965
Invald: 2016

Utbildning och erfarenhet:
Lång erfarenhet inom svensk bygghandel genom uppdrag i inköpsbolaget Woody Bygghandel AB med 50 medlemsföretag samt i verksamheten i familjeföretaget Borgunda Bygghandel där han är VD. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):
VD och styrelseordförande i Borgunda Bygghandel AB samt VD eller ledamot i tillhörande dotterbolag. Styrelseordförande i Borgunda Drift & Förvaltning, Borgunda Holding AB, Borgunda Logistics AB, Borgunda Tributo AB, Borgunda Uterque AB, Skövdevillan AB, Skövdevillan Holding AB, Vendunt Ett AB och Vendunt Två AB. Styrelseledamot i Borgunda Gård AB, Credibilis Nordic Holding AB, Norskär AB, Stenatorp Såg AB och Tile i Skaraborg AB. Bolagsman  i Borgunda Fastighet Handelsbolag.

Aktieinnehav:
A-aktier: 189 520
B-aktier: 40 418

Jan Johansson

Jan Johansson

Styrelseledamot

Född: 1959
Invald: 2019

Utbildning och erfarenhet:
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör Väg och Vatten från LTH. Verksam inom Peab-koncernen mellan 1986-2013, senast som Koncernchef för Peab AB. Från 2014 till årsskiftet 2018/2019 VD för Malmö Cityfastigheter AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):
Styrelseordförande i Götenehus Group AB. Styrelseledamot i Bravida Holding AB, Starka AB samt Malmö Cityfastigheter AB.

Aktieinnehav:
A-aktier: 0
B-aktier: 2 000

Hans Linnarson

Hans Linnarson

Styrelseledamot

Född: 1952
Invald: 2017

Utbildning och erfarenhet:
Elektronikingenjör och fil kand. Erfarenhet från ett antal olika uppdrag som verkställande direktör i svenska internationella industribolag under mer än 30 år, som Enertec Component AB, CTC AB, Asko Cylinda AB. Ledande befattningar inom Electrolux koncernen samt VD och koncernchef Husqvarna AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):
Styrelseordförande i Ellwee AB (publ), EW Fritid AB, Hörberg Petersson Tronic AB, Nibe Industrier AB och N.P. Nilssons Trävaruaktiebolag. Styrelseledamot i Inission AB, Nordiska Plast AB samt Zinkteknik i Bredaryd Aktiebolag.

Aktieinnehav:
A-aktier: 0
B-aktier: 2 500

Bodil Rosvall Jönsson

Bodil Rosvall Jönsson

Styrelseledamot

Född: 1970
Invald: 2017

Utbildning och erfarenhet:
Civilekonom Ekonomihögskolan Lunds universitet. Senior Advisor Hypergene samt Navet och ledamot kontorsstyrelsen Handelsbanken Malmö-Triangeln. VD Business Region Skåne/Näringslivsdirektör Region Skåne 2012-2016, VD Minc 2006-2012 samt befattningar inom E.on 1996-2006. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):
Styrelseordförande i Voice-Diagnostic Sweden AB. VD och styrelseledamot BRJ Management AB. Styrelseledamot i Språkservice i Sverige AB, Språkservice Sverige Produktions AB och Malmö FF.

Aktieinnehav:

A-aktier: 0
B-aktier: 4 000

EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) reglerar, bland annat, att personer i ledande ställning inom Eolus och deras närstående personer ska rapportera transaktioner med värdepapper utgivna av Eolus som överstiger 5 000 EUR under ett kalenderår till Finansinspektionen. Transaktionerna anmäles till Finansinspektionen, men de för inte någon förteckning över innehav hos ledning och styrelse. Eolus tillhandahåller uppgifter om dessa personers innehav i samband med deras presentationer ovan. Med aktieinnehav i bolaget omfattas eget, direkt och indirekt innehav samt närståendes innehav. Transaktioner som innebär att gränsvärdet om 5 000 EUR passeras publiceras på Finansinspektionens webbplats.