Eolus Vind – Kallelse till extra bolagsstämma, 2011

8 juni 2011