Stigafjellet

Projektet Stigafjellet ligger cirka 20 km norr om Egersund och cirka 35 km sydost om Stavanger. Projektet ligger cirka 17 km från den norska västkusten och området är glesbefolkat vilket gör det mycket lämpligt för vindkraft. Projektområdet består huvudsakligen av berg och terrängen når mellan 395-440 meter över havet.

Ansökan lämnades till myndigheten NVE (Norges vassdrags och energidirektorat) i augusti 2007 och miljötillståndet mottogs 2011-08-30. Det slutgiltiga beslutet vann laga kraft 2012-07-05. Nätanslutningen är under byggnation och det interna vägnätet kommer att byggas under 2019. Projektet är sålt till ewz som kommer att överta anläggningen när den är färdigställd. Eolus kommer att ansvara för drift och förvaltning åt kunden efter färdigställande.

Projektet har mycket bra vindförhållanden och den genomsnittliga vindhastigheten uppskattas till 8,8 m / s.