Nylandsbergen

Området för vindparken är beläget i Sundsvalls kommun (elområde 2) omkring 25 km nordväst om Sundsvall/Timrå. Vindkraftverken kommer att placeras mellan 300 – 390 meter över havet i skogsområden med goda vindtillgångar och relativt få kringboende. Eolus påbörjade projektet 2009. Tillståndsansökan lämnades in år 2011. Miljötillståndet vann laga kraft 2015-03-25.

Parken är såld (december 2017) till Aquila Capital som kommer att överta anläggningen när den är färdigställd vilket beräknas vara i augusti 2019. Eolus kommer att ansvara för drift och förvaltning av anläggningen åt Aquila när den är färdigställd.