Kråktorpet

Området för vindparken är beläget i Sundsvalls kommun (elområde 2) omkring 50 km väster om Sundsvall/Timrå. Vindkraftverken kommer att placeras mellan 400 – 450 meter över havet i skogsområden med goda vindtillgångar och relativt få kringboende. Projektet påbörjades av Svenska Vindbolaget AB som köptes av Eolus 2011. Tillståndsansökan lämnades in år 2011. Miljötillståndet vann laga kraft 2016-03-31.

Parken är såld (december 2017) till Aquila Capital som kommer att överta anläggningen när den är färdigställd vilket beräknas vara i oktober 2019. Aquila kommer att bidra med finansiering under byggnationen och Eolus kommer att ansvara för drift och förvaltning av anläggningen åt Aquila när den är färdigställd.