Jenåsen

Området för vindparken är beläget cirka 5 km öster om Liden i Sundsvalls kommun. Vindkraftverken är placerade 370–405 meter över havet, med Indalsälven i sydväst. Projektet påbörjades år 2009 av Svenska Vindbolaget AB. Tillståndsansökan lämnades in år 2011. År 2011 köptes Svenska Vindbolaget av Eolus Vind AB. Miljötillståndet vann laga kraft 2013-10-25.

Parken omfattas av ett elhandelsavtal (PPA) med Google innebärande att Google under en tioårsperiod kommer att köpa all el som produceras i vindparken. När parken är färdigställd under sommaren 2018 kommer den att överlämnas till slutkunden Munich Re.