Öyfjellet

Öyfjellet, är Eolus hittills största tillståndsgivna projekt oavsett marknad. Öyfjellet, som i november 2016 beviljades slutligt tillstånd av Norges Olje- och Energidepartement (OED), omfattar upp till 400 MW efter att NVE i oktober 2018 beviljat utökad koncession från 330 MW. Ett femtonårigt elhandelsavtal är tecknat med Alcoa som kommer att köpa all el som produceras i vindparken för att förse sin anläggning i Mosjöen med förnybar närproducerad el. Anläggningen är såld till Aquila Capital och Eolus ansvarar för byggnation av vindparken för kundens räkning.

Mer om projektet finns på projektets hemsida.