Portfölj

Eolus har en omfattande projektportfölj i elområde 2,3 och 4. Projekten befinner sig i olika faser från förprojektering till färdiga tillstånd. Den stora projektportföljen ger Eolus goda möjligheter fokusera på de bästa projekten och att möta olika kunders specifika önskemål om produktion, avkastningskrav och geografisk belägenhet avseende elområden.

Eolus svenska landbaserade projektportfölj:

Eolus övriga projektportfölj: