Portfölj

Eolus har en omfattande projektportfölj på den olika marknader bolaget är verksamt. Projekten befinner sig i olika faser från förprojektering till färdiga tillstånd. Den stora projektportföljen ger Eolus goda möjligheter fokusera på de bästa projekten oavsett teknik och att möta olika kunders specifika önskemål om produktion, avkastningskrav och geografisk belägenhet.

Eolus projektportfölj: