Grindtorpet

Eolus undersöker möjligheten att etablera vindkraft inom ett område benämnt ”Grindtorpet” i Nybro kommun. Området är beläget ca 12 km norr om Alsterbro i Kalmar län. Projektområdet är cirka 5,5 km2 stort och bedöms kunna rymma upp till 15 vindkraftverk med en höjd om maximalt 300 meter. Marken i projektområdet ägs till största del av Sveaskog och Växjö stift.

Nu pågår samråd

Att etablera vindkraft tar tid, många år. För att anlägga och driva en vindkraftspark krävs tillstånd enligt miljöbalken. Inför ansökan om miljötillstånd genomförs samråd med myndigheter, organisationer, allmänheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av etableringen. I december 2021 genomfördes samråd med länsstyrelse och kommun. Nu är det dags för samråd med närboende, övriga myndigheter, lokala föreningar, organisationer och allmänheten. Samrådet pågår fram till den 28 februari 2022.

Syftet med samrådet är att informera om projektet, besvara frågor och inhämta synpunkter. Vi är angelägna om att få in alla synpunkter på projektet och ta del av lokal kunskap om området. Informationen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Vi har tagit fram ett samrådsunderlag som finns tillgängligt här nedan. Där beskrivs projektet närmare och hur det kan komma att påverka omgivningen, baserat på de kunskaper vi har idag.

Digitalt samråd

På grund av rådande pandemi, ökande smittspridning och de striktare restriktioner som införts december 2021 och januari 2022 har vi beslutat att genomföra samrådet digitalt.

Vi har tagit fram ett samrådsunderlag som finns tillgängligt här nedan. Där beskrivs projektet närmare och hur det kan komma att påverka omgivningen, baserat på de kunskaper vi har idag.

Vi har även tagit fram en samrådsportal där besökaren kan se dynamiska kartor för att lättare få en bra uppfattning av lokaliseringen av projektet. I kartunderlaget visas bland annat fastighetsgränser för de närmaste fastigheterna samt en synbarhetsanalys för varifrån man skulle kunna se vindkraftverken.

Samrådsportal

Ladda ned samrådsunderlag

Ladda ned fotomontage

Om du önskar få samrådsunderlaget hemskickat med post kan du kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Det går också bra att ringa oss, under nedan angivna tider, för att ställa frågor eller förmedla din åsikt om projektet.

Måndag 7/2Tisdag 8/2Onsdag 9/2Torsdag 10/2Fredag 11/2
09.00 – 11.0009.00 – 12.00
13.00 – 16.00 13.00 – 15.00
18.00 – 20.00 18.00 – 20.00

Lämna synpunkter under samrådet

Synpunkter under samrådet lämnas via e-post till samrad.grindtorpet@eolusvind.com, alternativt via brev till:

Postadress:

Eolus Vind AB
Att. Grindtorpet
Box 95
281 21 Hässleholm

Vi önskar ta emot ditt yttrande senast den 28 februari 2022.

Kontaktuppgifter

Carl Schander
Projektledare Grindtorpet
Tel: 0733 – 37 46 52
E-post: carl.schander@eolusvind.com