Projekt

Eolus bedriver en omfattande projektering för vindkraft och uppför kontinuerligt anläggningar. Under flikarna till vänster kan du läsa om Eolus projektportfölj, vindparker under uppförande samt i aktuella samrådshandlingar.

Eolus realiserar vanligtvis projekt genom att etablera nyckelfärdiga anläggningar åt kund men affärsmodellen tillåter även försäljning av tillståndsgivna projekt och projekt under utveckling till kunder.