Wind Wall

I december 2016 förvärvade Eolus 60 procent i projektet Wind Wall i Tehachapi, Kalifornien i USA. Projektet är ett så kallat repoweringprojekt där gamla turbiner ska ersättas med nya. På platsen finns idag närmare 400 äldre vindkraftverk med en ungefärlig installerad effekt om 36 MW. Eolus avser att tillsammans med amerikanska partners realisera ett projekt om 38–40 MW genom uppförande av nya vindkraftverk. Genom att byta ut de gamla vindkraftverken på platsen mot nya kommer elproduktionen att bli ungefär 135–145 GWh per år vilket är tre gånger så mycket som nuvarande produktion. Eolus har genom beställning av tillräckligt mängd vindkraftskomponenter säkrat full så kallad production tax credit (PTC) för projektet. Försäljningsprocess är initierad.

*Bilden ovan visar delar av den befintliga vindparken i Wind Wall.