Sötterfällan

Sötterfällan i Jönköpings kommun (elområde 3 i Sverige) omfattar 10 vindkraftverk med en effekt om 36 MW. Parken är såld till KGAL som kommer att överta anläggningen nyckelfärdig när den är färdigställd vilket beräknas ske under andra halvan av 2019. Eolus kommer att ansvar för drift och förvaltning av anläggningen åt kund när den är färdigställd. Under räkenskapsåret 2016/2017 etablerade Eolus vindpark Gunillaberg i nära anslutning till Sötterfällan.

*Bilden ovan är ett fotomontage från Sötterfällan.