Öyfjellet och Stigafjellet

Eolus bedriver verksamhet i Norge sedan 2012. I Norge precis som i Sverige kan Eolus utveckla projekt i helt egen regi, förvärva påbörjade projekt, förvärva tillståndsgivna projekt samt avyttra projekträttigheter när som helst i värdekedjan. Projekt på den norska marknaden karaktäriseras ofta av utmanande terräng och komplicerad infrastruktur men också höga medelvindar. Något som ger hög produktion i etablerade anläggningar. I Norge har Eolus två prioriterade projekt varav det ena, Öyfjellet, är Eolus hittills största tillståndsgivna projekt oavsett marknad. Öyfjellet, som i november 2016 beviljades slutligt tillstånd av Norges Olje- och Energidepartement (OED), omfattar upp till 400 MW efter att NVE i oktober 2018 beviljat utökad koncession från 330 MW. Eolus målsättning är att projektet ska realiseras inom ramen för det svensk-norska elcertifikatsystemet. För närvarande pågår ett arbete med att optimera projektet vad gäller parkens layout och totalekonomi. Vindmätning sker på fyra platser inom projektområdet och nätkapacitet är reserverad. För att se film från montage av vindmätmasterna klicka här. Ett femtonårigt elhandelsavtal är tecknat med Alcoa som kommer att köpa all el som produceras i vindparken för att förse sin anläggning i Mosjöen med förnybar närproducerad el. Försäljningsprocess är initierad.

Projekt Öyfjellet har en egen hemsida som nås genom att klicka här.

Det fullt tillståndsgivna projektet Stigafjellet i Bjerkreim kommun omfattar 30 MW och vindparken är såld till ewz som tar över anläggningen vid färdigställande som beräknas till andra halvåret 2020.

*Bilderna ovan visar montering av vindmätningsutrustning på Öyfjellet.