Bäckhammar

I elområde 3 i Sverige finns projektet Bäckhammar som är beläget i Kristinehamn och Degerfors kommuner. Projektet är fullt tillståndsgivet och omfattar 130 MW. Beräknad årsproduktion uppgår till 400 GWh. Under räkenskapsåret 2016/2017 etablerade Eolus vindpark Långmarken i Kristinehamns kommun så Eolus har god kunskap om området. Parken är såld till KGAL som kommer att överta nyckelfärdig park när den är färdigställd.

*Bilden ovan är ett fotomontage från Bäckhammar.