Prioriterade projekt

I takt med att etableringarna blir färre men större ökar behovet av tydlig fokus på de projekt som bäst matchar marknadens efterfrågan på nya produktionsanläggningar. Eolus strategiska inriktning kommer därmed att innebära stort fokus på utveckling, etablering och försäljning av ett antal prioriterade projekt de kommande åren som anses ha de allra bästa förutsättningarna att realiseras till lägst kostnad per MWh. För att tydliggöra informationen kring status för de prioriterade projekten kommer dessa att behandlas under en särskild rubrik i Eolus kvartalsrapporter. Motsvarande information kommer att presenteras här på Eolus hemsida. Uppdateringar på hemsidan kommer att göras kvartalsvis efter publicering av kvartalsrapport eller med anledning av annan väsentlig projekthändelse som har offentliggjorts genom pressmeddelande.

För de kommande åren har nedanstående projekt högst prioritet för närvarande. Sammanställningen utesluter dock inte etableringar av andra projekt ur Eolus högkvalitativa projektportfölj som uppfyller investerares krav och önskemål. De utpekade prioriterade projekten beräknas ha en uppskattad affärsvolym om cirka 9 miljarder SEK.

 

Projekt Lokalisering Antal verk Effekt, MW Beräknad produktion, GWh Planerad driftsättning Kommentar
Nylandsbergen Sundsvall, Sverige, SE2 18 68,4 230-250 2019 Parken såld till Aquila Capital som beräknas tillträda anläggningen under andra halvan av 2019. Turbinleveransavtal med Vestas har ingåtts. Avtal om elnätsanslutning har tecknats med E.ON och avtal har tecknats med Veidekke om entreprenadarbeten.
Kråktorpet Sundsvall, Sverige, SE2 43 163,4 550-590 2019 Parken såld till Aquila Capital som beräknas tillträda anläggningen under andra halvan av 2019. Turbinleveransavtal med Vestas har ingåtts. Avtal om elnätsanslutning har tecknats med E.ON och avtal har tecknats med Veidekke om entreprenadarbeten. Aquila Capital bidrar med finansering till etableringen under byggnation.
Wind wall Tehachapi, Kalifornien, USA 11-12 38-40 135-145 2019 Repoweringprojekt. Full production tax credit säkrad för projektet. Försäljningsprocess initierad.
Stigafjellet Bjerkreim, Norge, NO2 8-9 30 110-130 2019 Fullt koncessionsgivet. Nätkapacitet reserverad. Parken såld till ewz som beräknas tillträda anläggningen under andra halvåret 2020.
Sötterfällan Jönköping, Sverige, SE3 10 36 125-135 2019 Parken såld till KGAL som beräknas tillträda anläggningen under sommaren 2019. Turbinleveransavtal med Vestas har ingåtts.
Bäckhammar Kristinehamn/Degerfors, Sverige, SE3 30 100-130 350-400 2019 Fullt tillstånsgivet. Turbinupphandlingsprocess initierad. Försäljningsprocess initierad.
Öyfjellet Vefsn, Norge, NO4 80-100 330 1200-1500 2021 Fullt koncessionsgivet. Nätkapacitet reserverad. Femtonårigt elhandelsavtal med Alcoa. Försäljningsprocess initierad. NVE har beviljat ökad koncession från 330 MW till 400 MW.