Prioriterade projekt

Eolus framgång som utvecklare av förnybara energiprojekt är till stor del beroende av tillgång till en högkvalitativ projektportfölj som utvecklas och optimeras över tiden. Projektportföljen består vid var tid av egenutvecklade och förvärvade vind- sol- och lagringsprojekt i olika faser. Utveckling och optimering av projekt sker under lång tid. Prioritering och optimering av de viktigaste projekten i den totala projektportföljen är därför nyckelaktiviteter för Eolus.

För att öka den långsiktiga visibiliteten i våra aktiviteter gör vi nu om klassificeringen av vår projektpotrfölj och förtydligar vår kommunikation kring våra mest prioriterade projekt för etablering från 2022 och framåt. Avsikten är att i delårsrapporter och på Eolus hemsida redogöra för projektens framdrift och att successivt addera information kring tillkommande projekt i den takt som de når sen utvecklingsfas.

All projektutveckling sker normalt sett på Eolus egen risk och även om Eolus har väl utvecklade processer för projektutveckling, så finns det risk för att vissa av projekten inte kan komma att realiseras på grund av marknadsmässiga eller tillståndsmässiga faktorer i framtiden.

Projekt under etablering

Projekt Lokalisering Antal verk Effekt, MW Beräknad produktion, GWh Planerad driftsättning Kommentar
Wind wall Tehachapi, Kalifornien, USA 13 40-47 145-155 2020 Repoweringprojekt. Full production tax credit säkrad för projektet. 15-årigt PPA tecknat med Amazon Web Services. Turbinleveransavtal har tecknats med Vestas. Försäljningsprocess pågår.
Stigafjellet Bjerkreim, Norge, NO2 7 30 110-130 2020 Parken såld till ewz som beräknas tillträda anläggningen under andra halvan av 2020. Turbinleveransavtal med Siemens Gamesa har ingåtts. Entreprenadarbeten pågår.
Bäckhammar Kristinehamn/Degerfors, Sverige, SE3 31 130 400 2020 Parken såld till KGAL som beräknas tillträda anläggningen under sommaren 2020. Turbinleveransavtal med Vestas har ingåtts. Entreprenadarbeten pågår.
Öyfjellet Vefsn, Norge, NO4 70-75 400 1400 2021 Fullt koncessionsgivet. Nätkapacitet reserverad. Femtonårigt elhandelsavtal med Alcoa. Försäljningsavtal tecknat med Aquila Capital. Turbinupphandling pågår.

Projekt i sen utvecklingsfas eller försäljningsfas