Prioriterade projekt

I takt med att etableringarna blir färre men större ökar behovet av tydlig fokus på de projekt som bäst matchar marknadens efterfrågan på nya produktionsanläggningar. Eolus strategiska inriktning kommer därmed att innebära stort fokus på utveckling, etablering och försäljning av ett antal prioriterade projekt de kommande åren som anses ha de allra bästa förutsättningarna att realiseras till lägst kostnad per MWh. För att tydliggöra informationen kring status för de prioriterade projekten kommer dessa att behandlas under en särskild rubrik i Eolus kvartalsrapporter. Motsvarande information kommer att presenteras här på Eolus hemsida. Uppdateringar på hemsidan kommer att göras kvartalsvis efter publicering av kvartalsrapport eller med anledning av annan väsentlig projekthändelse som har offentliggjorts genom pressmeddelande.

För de kommande åren har nedanstående projekt högst prioritet för närvarande. Sammanställningen utesluter dock inte etableringar av andra projekt ur Eolus högkvalitativa projektportfölj som uppfyller investerares krav och önskemål. De utpekade prioriterade projekten beräknas ha en uppskattad affärsvolym om cirka 9 miljarder SEK.

Projekt Lokalisering Antal verk Effekt, MW Beräknad produktion, GWh Planerad driftsättning Kommentar
Nylandsbergen Sundsvall, Sverige, SE2 18 68 230-250 2019 Parken såld till Aquila Capital som tillträdde anläggningen i augusti 2019.
Kråktorpet Sundsvall, Sverige, SE2 43 163 550-590 2019 Parken såld till Aquila Capital som tillträdde färdig anläggning i november 2019.
Wind wall Tehachapi, Kalifornien, USA 13 40-47 145-155 2020 Repoweringprojekt. Full production tax credit säkrad för projektet. 15-årigt PPA tecknat med Amazon Web Services. Turbinleveransavtal har tecknats med Vestas. Försäljningsprocess pågår.
Stigafjellet Bjerkreim, Norge, NO2 7 30 110-130 2020 Parken såld till ewz som beräknas tillträda anläggningen under andra halvan av 2020. Turbinleveransavtal med Siemens Gamesa har ingåtts. Entreprenadarbeten pågår.
Sötterfällan Jönköping, Sverige, SE3 10 36 125-135 2019 Parken såld till KGAL som tillträdde anläggningen i augusti 2019.
Bäckhammar Kristinehamn/Degerfors, Sverige, SE3 31 130 400 2020 Parken såld till KGAL som beräknas tillträda anläggningen under sommaren 2020. Turbinleveransavtal med Vestas har ingåtts. Entreprenadarbeten pågår.
Öyfjellet Vefsn, Norge, NO4 70-75 400 1400 2021 Fullt koncessionsgivet. Nätkapacitet reserverad. Femtonårigt elhandelsavtal med Alcoa. Försäljningsavtal tecknat med Aquila Capital. Turbinupphandling pågår.