Prioriterade projekt

Eolus framgång som utvecklare av förnybara energiprojekt är till stor del beroende av tillgång till en högkvalitativ projektportfölj som utvecklas och optimeras över tiden. Projektportföljen består vid var tid av egenutvecklade och förvärvade vind- sol- och lagringsprojekt i olika faser. Utveckling och optimering av projekt sker under lång tid. Prioritering och optimering av de viktigaste projekten i den totala projektportföljen är därför nyckelaktiviteter för Eolus.

För att öka den långsiktiga visibiliteten i våra aktiviteter gör vi nu om klassificeringen av vår projektpotrfölj och förtydligar vår kommunikation kring våra mest prioriterade projekt för etablering från 2022 och framåt. Avsikten är att i delårsrapporter och på Eolus hemsida redogöra för projektens framdrift och att successivt addera information kring tillkommande projekt i den takt som de når sen utvecklingsfas.

All projektutveckling sker normalt sett på Eolus egen risk och även om Eolus har väl utvecklade processer för projektutveckling, så finns det risk för att vissa av projekten inte kan komma att realiseras på grund av marknadsmässiga eller tillståndsmässiga faktorer i framtiden.

Projekt under etablering

Projekt Lokalisering Antal verk Effekt, MW Beräknad produktion, GWh Planerad driftsättning Kommentar
Dållebo Ulricehamn, Sverige, SE3 4 26 66 2023 Parken såld till Commerz Real som beräknas tillträda anläggningen under hösten 2023. Turbinleveransavtal tecknat med Siemens Gamesa. Elförsäljningsavtal tecknat för 100 % av elen som kommer att produceras. Upphandling av entreprenadarbeten pågår.
Rosenskog Falköping, Sverige, SE3 3 18 55 2023 Parken såld till Commerz Real som beräknas tillträda anläggningen under hösten 2023. Turbinleveransavtal tecknat med Siemens Gamesa. Elförsäljningsavtal tecknat för 100 % av elen som kommer att produceras. Upphandling av entreprenadarbeten pågår.
Boarp Vaggeryd, Sverige, SE3 4 24 72 2023 Parken såld till Commerz Real som beräknas tillträda anläggningen under hösten 2023. Turbinleveransavtal tecknat med Siemens Gamesa. Elförsäljningsavtal tecknat för 100 % av elen som kommer att produceras. Upphandling av entreprenadarbeten pågår.
Timmele Ulricehamn, Sverige, SE3 2 8 23 2022 Parken såld till privat investerare som beräknas tillträda anläggningen under sommaren 2022. Turbinleveransavtal tecknat med Enercon. Upphandling av entreprenadarbeten pågår.
Öyfjellet Vefsn, Norge, NO4 72 400 1300 2021 Vägar och övrig infrastruktur har färdigställts. Samtliga turbinkomponenter har levererats till hamnen i Mosjöen. 44 av totalt 72 turbiner har monterats komplett. Båda parktransformatorerna har spänningssatts. De första verken togs i drift och började producera el under augusti. Kunden Aquila Capital tillträdde aktierna i projektbolaget i december 2019. Projektet har ett 15-årigt elförsäljningsavtal med Alcoa.

Projekt i sen utvecklingsfas eller försäljningsfas