Konsulttjänster

Eolus har en lång och gedigen erfarenhet inom alla delar av etablering av vindkraft sedan bolagets start 1990. Utöver den egna projekteringsverksamheten har Eolus möjlighet att hjälpa andra aktörer i olika delar av en vindkraftsetablering. Dessa konsulttjänster kan röra upphandling, projektledning, vindvärderingar, ljudanalyser och miljökonsekvensbeskrivningar.

Är du intresserad av att ta hjälp av Eolus i ditt vindkraftsprojekt kontakta oss på: