Etablering

Antalet projekt i Eolus projektportfölj som befinner sig i etableringsfasen varierar över tid beroende på när kundkontrakt tecknas samt omfattning på dessa kontrakt. Eolus resultatavräknar projekt när de är helt färdigställda och avyttras till kund eller överförs i Eolus lager.

Vanligtvis pågår arbetet med byggnation och färdigställande av en vindpark mellan 7-15 månader beroende på parkens storlek, terräng, elnätsanslutning samt när leverans och resning av turbiner kan ske. Under denna tid kan störningar för närboende uppstå i form av bland annat utökad trafik och buller.