Priority projects

I takt med att etableringarna blir färre men större ökar behovet av tydlig fokus på de projekt som bäst matchar marknadens efterfrågan på nya produktionsanläggningar. Eolus strategiska inriktning kommer därmed att innebära stort fokus på utveckling, etablering och försäljning av ett antal prioriterade projekt de kommande åren som anses ha de allra bästa förutsättningarna att realiseras till lägst kostnad per MWh. För att tydliggöra informationen kring status för de prioriterade projekten kommer dessa att behandlas under en särskild rubrik i Eolus kvartalsrapporter. Motsvarande information kommer att presenteras här på Eolus hemsida. Uppdateringar på hemsidan kommer att göras kvartalsvis efter publicering av kvartalsrapport eller med anledning av annan väsentlig projekthändelse som har offentliggjorts genom pressmeddelande.

För de kommande åren har nedanstående projekt högst prioritet för närvarande. Sammanställningen utesluter dock inte etableringar av andra projekt ur Eolus högkvalitativa projektportfölj som uppfyller investerares krav och önskemål. De utpekade prioriterade projekten beräknas ha en uppskattad affärsvolym om cirka 9 miljarder SEK.

 

Project Location Number of WTG Capacity, MW Estimated production, GWh Planned commisioning Comment
Jenåsen Sundsvall, Sverige, SE2 23 79 275 2018 Ten-year Power Purchase Agreement with Google. The wind farm is sold to Munich Re who will take over the facility upon completion which is expected in the summer of 2018. Turbine supply agreement signed with Vestas. Roads and foundations are under construction. Eolus is financing the establisment with bank construction loans.
Nylandsbergen Sundsvall, Sverige, SE2 18 68,4 230-250 2019 The wind farm is sold to Aquila Capital who will take over the facility upon completion which is expected to be in the second half of 2019. Turbine supply agreement signed with Vestas. Agreement regarding grid connection signed with E.ON Elnät and a balance of plant contract signed with Veidekke.
Kråktorpet Sundsvall, Sverige, SE2 43 163,4 550-590 2019 The wind farm is sold to Aquila Capital who will take over the facility upon completion which is expected to be in the second half of 2019. Turbine supply agreement signed with Vestas. Agreement regarding grid connection signed with E.ON Elnät and a balance of plant contract signed with Veidekke. Aquila will provide construction financing.
Wind wall Tehachapi, Kalifornien, USA 11-12 38-40 135-145 2019 Repowering project. Full-value production tax credit granted for the project. Sales process initiated.
Stigafjellet Bjerkreim, Norge, NO2 8-9 30 110-130 2019 Fully concessioned. Grid capacity reserved. Sales process initiated.
Sötterfällan Jönköping, Sverige, SE3 10 36 125-135 2019 The wind farm is sold to KGAL who will take over the facility upon completion which is expected to be in the summer of 2019. Turbine supply agreement signed with Vestas.
Bäckhammar Kristinehamn/Degerfors, Sverige, SE3 30 100-130 350-400 2019 Fully permitted. Turbine procurement process initiated. Sales process initiated.
Öyfjellet Vefsn, Norge, NO4 80-100 330 1200-1500 2021 Fully concessioned. Grid capacity reserved. Fifteen-year Power Purchase Agreement with Alcoa. Sales process initiated.