Sötterfällan

Området för vindparken är beläget i Jönköpings kommun (elområde 3) omkring 14 km väster om huvudorten Jönköping. Vindkraftverken kommer att placeras mellan 265 – 305 meter över havet på en skogsbeklädd höjd där den omkringliggande terrängen är betydligt lägre. Till öster finns Vättern belägen på en betydligt lägre nivå än vindparken. Projektet påbörjades av Svenska Vindbolaget AB som år 2011 köptes av Eolus. Tillståndsansökan lämnades in år 2012. Miljötillståndet vann laga kraft 2016-04-01.

Parken är såld (december 2017) till KGAL som kommer att överta anläggningen nyckelfärdig när den är färdigställd vilket beräknas ske augusti 2019. Eolus kommer att ansvar för drift och förvaltning av anläggningen åt KGAL när den är färdigställd. Under räkenskapsåret 2016/2017 etablerade Eolus vindpark Gunillaberg i nära anslutning till Sötterfällan.