Ten largest shareholders

Name A shares B shares Quantity Quantity % Votes Votes %
DOMNEÅNS KRAFTAKTIEBOLAG. 357900 2012869 2370769 9.5% 559187 15.3%
HANS-GÖRAN STENNERT, DIREKT OCH GENOM KAPITALFÖRSÄKRING 380100 518984 899084 3.6% 431998 11.8%
ÅKE JOHANSSON 194720 567200 761920 3.1% 251440 6.9%
HANS JOHANSSON OCH BORGUNDA BYGGHANDEL, GENOM BOLAG 169520 58455 227975 0.9% 175366 4.8%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0 1579451 1579451 6.3% 157945 4.3%
JOHAN MARKENSTEN 0 808080 808080 3.2% 80808 2.2%
INGVAR SVANTESSON 43750 200175 243925 1% 63768 1.7%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 500 552901 553401 2.2% 55790 1.5%
SWEDBANK FÖRSÄKRING 0 447943 447943 1.8% 44794 1.2%
ADLERBERTSKA FORSKNINGSSTIFTELSEN 0 350000 350000 1.4% 35000 1%
Subtotal 1146490 7096058 8242548 33.1% 1856096 50.9%
Övriga 139135 16525317 16664452 66.9% 1791667 49.1%
Total registered shares 1285625 23621375 24907000 100% 3647763 100%

*Updated as of Aug. 31 2017.

Intervals

Intervals

 

No. of shares

Percentage of capital, %

 No. of shareholders

Percentage of shareholders, %

1-500

 

599 682

2.4

4 006

62.9

501-1 000

 

665 240

2.7

784

12.3

1 001-5 000

 

2 594 644

10.4

1 073

16.9

5 001-10 000

 

1 777 878

7.1

237

3.7

10 001-15 000

 

798 228

3.2

63

1.0

15 001-20 000

 

791 032

3.2

44

0.7

20 001-

 

17 680 296

71.0

158

2.5

Totalt

 

24 907 000

100.0

6 365

100.0

*Updated as of Aug. 31 2017.