Ten largest shareholders

Name A shares B shares Quantity Quantity % Votes Votes %
DOMNEÅNS KRAFTAKTIEBOLAG. 357900 2012869 2370769 9.5% 559187 15.3%
HANS-GÖRAN STENNERT, DIREKT OCH GENOM KAPITALFÖRSÄKRING 380100 518984 899084 3.6% 431998 11.8%
ÅKE JOHANSSON 194720 567200 761920 3.1% 251440 6.9%
HANS JOHANSSON OCH BORGUNDA BYGGHANDEL, GENOM BOLAG 169520 58455 227975 0.9% 175366 4.8%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0 1431552 1431552 5.7% 143155 3.9%
JOHAN MARKENSTEN 0 808080 808080 3.2% 80808 2.2%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 500 646416 646916 2.6% 65142 1.8%
INGVAR SVANTESSON 43750 200175 243925 1% 63768 1.7%
SWEDBANK FÖRSÄKRING 0 481643 481643 1.9% 48164 1.3%
ELEMENTA 0 393239 393239 1.6% 39324 1.1%
Subtotal 1146490 7118613 8265103 33.2% 1858352 50.9%
Övriga 139135 16525317 16664452 66.8% 1791667 49.1%
Total registered shares 1285625 23643930 24929555 100% 3650019 100%

*Updated as of Feb. 28 2018.

Intervals

Intervals

 

No. of shares

Percentage of capital, %

 No. of shareholders

Percentage of shareholders, %

1-500

 

678 324

2.7

5 001

67.9

501-1 000

 

656 473

2.6

787

10.7

1 001-5 000

 

2 575 655

10.3

1 081

14.7

5 001-10 000

 

1 687 009

6.8

226

3.1

10 001-15 000

 

812 196

3.3

64

0.9

15 001-20 000

 

805 364

3.2

45

0.6

20 001-

 

17 691 979

71.0

157

2.1

Totalt

 

24 907 000

100.0

7 361

100.0

*Updated as of Mar. 29 2018.