Aktiv: Avklarad

Aktuell status: Pågående felavhjälpning medför att 117 MW möjlig produktion fortfarande är pausad. Återinkoppling är framskjuten och ny preliminär inkopplingstid är den 26/8 kl 12.00 (lokal tid)

Projekt & plats: Kråktorpet Vindkraftpark, Sundsvall

Åtgärdsdatum: 2021-08-25 15:50:00

PageLines