Problem med återstart efter arbete i närliggande nät

Efter dagens arbete i anslutande nät till vindkraftsparkerna Kråktorpet, Nylandsbergen och Jenåsen är det problem att starta upp vindkraftsverken.

Kråktorpet: 13 av 43 vindkraftsverk i drift(49,4MW av 163,4), Nylandsbergen: 0 av 18 vindkraftsverk i drift (0MW av 68,4MW) och Jenåsen 19 av 23 vindkraftsverk i drift (65,55MW av 79,35MW). Övriga vindkraftsverk är beräknade att återstartas under morgondagen (26/11) klockan 12:00.

Aktiv: Avklarad

Aktuell status: Problem med återstart efter nätarbete

Projekt & plats: Kråktorpet, Nylandsbergen och Jenåsen utanför Sundsvall

Åtgärdsdatum: 2020-11-26 12:00:00

PageLines