Tio största ägarna

Namn A-aktier B-aktier Innehav Innehav % Röster Röster %
DOMNEÅNS KRAFTAKTIEBOLAG. 357900 2012869 2370769 9,5% 559187 15,3%
HANS-GÖRAN STENNERT, DIREKT OCH GENOM KAPITALFÖRSÄKRING 380100 518984 899084 3,6% 431998 11,8%
ÅKE JOHANSSON 175200 567200 742400 3% 231920 6,4%
HANS JOHANSSON OCH BORGUNDA BYGGHANDEL, GENOM BOLAG 150000 57515 207515 0,8% 155752 4,3%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0 1150016 1150016 4,6% 115002 3,2%
JOHAN MARKENSTEN 0 808080 808080 3,2% 80808 2,2%
INGVAR SVANTESSON 43750 200175 243925 1% 63768 1,7%
BNYMSANV RE BNYM RE FT ISE GLOBAL W 0 588933 588933 2,4% 58893 1,6%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 500 555979 556479 2,2% 56098 1,5%
LÄNSFÖRSÄKRING KRONOBERG 48800 0 48800 0,2% 48800 1,3%
Delsumma 1156250 6459751 7616001 30,6% 1802226 49,4%
Övriga 129375 17161624 17290999 69,4% 1845537 50,6%
Totalt registrerade aktier 1285625 23621375 24907000 100% 3647763 100%

*Uppdaterad per 2017-02-28

Storleksklasser

Storleksklasser

 

Antal aktier

Andel av kapital i procent

 Antal ägare

Andel ägare i procent

1-500

 

536 815

2,2

3 309

59,1

501-1 000

 

608 175

2,4

722

12,9

1 001-5 000

 

2 549 237

10,2

1 062

19,0

5 001-10 000

 

1 747 496

7,0

236

4,2

10 001-15 000

 

824 745

3,3

65

1,2

15 001-20 000

 

824 745

3,0

42

0,8

20 001-

 

17 890 499

71,8

162

2,9

Totalt

 

24 907 000

100,0

5 598

100,0

*Uppdaterad per 2017-02-28.